Χώρες στις οποίες διατίθεται η λειτουργία e-Remote Control